GameServer is Online

Message of The Day: [G1] Brak Eventu!

Rodzaj kluczy: Sztandar Bohaterow, Przedmioty Craft
Przywołany już 1 razy
Ostatnie przywołanie 2017-07-09 22:52:54
przy liczbie kluczy: 2014
obecnie sprzedanych kluczy: 2319
DC wyjdzie przy 3764-4514 sprzedanych kluczy,
ostatni klucz sprzedany 2017-09-22 21:59:50
GameServer is Online

Message of The Day: [G2] Trwa Event Grotolaz!

Rodzaj kluczy: Pierscien Kamien Jordana
Przywołany już 1 razy
Ostatnie przywołanie 2017-06-22 20:06:15
przy liczbie kluczy: 14
obecnie sprzedanych kluczy: 22
DC wyjdzie przy 15-34 sprzedanych kluczy,
ostatni klucz sprzedany 2017-08-28 07:47:31