GameServer is Online

Message of The Day: [G1] Brak Eventu!

Rodzaj kluczy: Sztandar Bohaterow, Przedmioty Craft
Przywołany już 2 razy
Ostatnie przywołanie 2018-01-14 21:11:02
przy liczbie kluczy: 3477
obecnie sprzedanych kluczy: 3628
DC wyjdzie przy 3977-4077 sprzedanych kluczy,
ostatni klucz sprzedany 2018-01-22 01:18:29
GameServer is Online

Message of The Day: [G2] Trwa Event Tajemnych Portali!

Rodzaj kluczy: Pierscien Kamien Jordana
Przywołany już 2 razy
Ostatnie przywołanie 2017-11-01 19:19:53
przy liczbie kluczy: 24
obecnie sprzedanych kluczy: 30
DC wyjdzie przy 25-44 sprzedanych kluczy,
ostatni klucz sprzedany 2018-01-20 13:36:14